Wortschatz - Einheit 10

Matching exercise

Choisir pour chaque image le mot correspondant.
costume.gif
pantalon.gif
chemise.gif
robe.gif
blouse.gif
jupe.gif
sacDos.gif